Yeni Nesil Ödeme Sistemi Sıkça Sorulan Sorular

 

SORU: Akıllı yazarkasa nedir?

CEVAP: Maliye Bakanlığının eylem planı doğrultusunda yazarkasa ve çoklu ortak pos kombinasyonu entegre edilmiş İP tabanlı iletişim yapısı sayesinde sürekli olarak maliye bakanlığı ve bankalar ile veri alışverişi sunan yeni nesil ödeme kaydedici cihazdır.

 

SORU: Akıllı yazarkasanın özellikleri nelerdir?

CEVAP: Akıllı yazarkasanın en önemli özelliği ÖKC(ödeme kaydedici cihaz) ile POS cihazının bir arada sunumudur. Mükellefler belirli bir ücret karşılığı ÖKC sahibi olabilirken POS cihazını bankalar aracılığı ile temin edebiliyorlardı; ancak belirli şartların imza altına alınması ile birçok maddi prosedürün yükümlülüğünü üzerlerine almak zorun dalardı. Bu sistemin başlaması ile beraber her iki cihaz tek bir elektronik yapı altında toplanıp senkronize bir şekilde mali gözetim altında sorunsuz olarak çalışarak iş yerlerine zaman ve maliyet kazancı sağlayacak; aynı zamanda taşınabilir özelliği sayesinde iş yeri dışında kullanımı mümkün kılacak bir sistemdir. Diğer yandan işyerleri tahsilatlarında bütün bankaların avantajlarını sağlayabileceklerdir. Taşınabilir özelliği ile iş yeri dışına bu avantajların götürülme imkânı olan bir sistemdir.

 

SORU: Akıllı Yazarkasayı neden almalıyım?

CEVAP:11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayımlanan 69 seri No’lu tebliğ uyarınca maliye bakanlığı tarafından ‘’Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’’ adıyla tanımlanan cihazların taşınması zorunlu özellikleri ile kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş sürecine istinaden zorunlu kullanım şartı konulmuştur. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar sağladıkları avantajların yanında daha kolay ve hızlı bir mali denetim sağlayacak olmasıda bu sistemi gerekli kılmaktadır.

 

SORU: Şu anda kullandığımız yazarkasaları daha ne kadar kullanabiliriz?

CEVAP: Öncelikli olarak faaliyetlerinde taşınabilir EFT-POS cihazı kullanan mükellefler sektörleri ne olursa olsun 1 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorundalar.1 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile eski tip ödeme kaydedici cihazların üretimine izin verilmeyecektir. Tebliğ kapsamında yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olacak.

 

SORU: Akıllı yazar kasa pos sistemlerini kimler kullanacak? Kullanma mecburiyeti için süre var mıdır?

CEVAP: Yeni nesil akıllı yazar kasa pos sistemine kademeli bir geçiş sistemi uygulanacağı için ilk etapta tüm meslek gruplarına zorunlu olmasa da 31 Aralık 2015’ten itibaren kanunlar çerçevesinde belirlenmiş; Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren yani perakende satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve benzeri tüm mükelleflerin akıllı yazar kasa bulundurması gerekli olacaktır. Mevcut kanun hükümleri doğrultusunda; Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyetleri cihazları aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde başlamaktadır.

 

SORU: Akıllı Yazar Kasa Pos sisteminde verilen satış fişlerinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

CEVAP: Mevcut olarak kullanılan klasik yazar kasalarda; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının bulunması gerekmektedir. Akıllı yazar kasa pos sisteminde maliye bakanlığının gerekli görmesi durumunda yeni uygulamalar ve alternatif seçenekler uygulanabilir.

 

SORU: Yeni Nesil Akıllı Yazar Kasa pos sisteminde çıkan fiş veya pos slipi kısımlarındaki bilgiler aynı mı olmalıdır. İş yeri levha ismi bu belgelerde zorunlu mudur?

CEVAP: Mali yükümlülükler doğrultusunda belirlenmiş olan standart bilgiler fişlerin üzerinde bulunması zorunludur. POS slip bilgileri bankaların üye iş yerlerine tanımladıkları terminaller üzerinden sağlandığı için vergi levha bilgileri göz önünde bulundurularak unvan kısmındaki bilgiler ile beraber adres ve telefon bilgileri, üye iş yeri numarası, terminal numaralarının slip üzerinde görülmesi gerekmektedir. İş yerinin levha ismi ticari unvanı ile aynı değilse fiş kısmında ve slip kısmında görülmesi iş yerinin isteğine bağlıdır.

 

SORU: Mevcut kullandığımız yazarkasalar akıllı yazar kasa pos sistemine uyumu sağlanabilir mi?

CEVAP: Teknik ve teorik olarak bu mümkün değildir. Akıllı yazarkasa pos sisteminin bir araya getirilmesi teknolojik olarak birçok değişim ve uygulama ile gerçekleşmiştir. Mevcut kullanımda olan yazar kasa ve pos sistemleri bunu desteklememektedir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.
Yazarkasaciniz © 2021
Altyapı: OpenCart-TR

Twitter